دوره آموزش مجازی در شرایط اپیدمی

Covid 19

معرفي مركز

امروزه جراحی های کم تهاجمی با توجه به مزایای متعدد آن نسبت به جراحی های باز به عنوان روش انتخابی در اکثر تخصص ها پذیرفته شده است .قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین , این افتخار را دارد تا همگام با برترین مراکز آموزشی استاندارد دنیا ، با همکاری بهترین اساتید داخلی و خارجی و بهره مندی از پیشرفته ترین امکانات از سال 1384 برنامه های آموزشی متعددی در زمینه آموزش MIS ، تروما و سونوگرافی برای رشته های جراحی عمومی ، متخصصین زنان ، اورولوژی ، جراحی اعصاب ، فلوشیپ درد ، ENT, توراکس, پرستاران ، مهندسین پزشکی و دامپزشکان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه برگزار نموده است …

تغذيه و جراحي چاقي

تغذيه و جراحي چاقي

@قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین - طراحي توسط H.L.O