ثبت نام دوره عالی MPH به صورت آزاد

advanced divider

به استحضار میرساند دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دوره عالی MPH  پودمانی را به صورت آزاد (شهریه پرداز) برگزار می نماید.

نحوه ثبت نام

متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به صورت کتبی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ به شماره  ۸۸۶۲۲۷۰۷ فکس و یا به آدرس  mph.iums@gmail.com ایمیل نمایند.

لازم به ذکر است حتما شماره تماس ومقطع تحصیلی قبلی در درخواست ذکر شود.

شرايط ثبت نام

۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای

۲- شرکت در آزمون ورودی

مراجع برای آزمون کتبی

کتاب روشهای آماری و شاخص های بهداشتی تالیف آقای دکتر کاظم محمد

– کتاب جامع بهداشت عمومی جلد ۱ و۲و۳ به جز فصول) ۱۴ ,۱۳ ,۱۰ ,۷ ,۶, ۲( تالیف دکتر حسین حاتمی وهمکاران ، انتشارات ارجمند قابل دسترسی در سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس  soh.iums.ac.ir  (معاونت پژوهشی-کتابخانه) 

– سوالات زبان در حد زبان عمومی.