ثبت نام دوره عالی MPH به صورت آزاد

به استحضار میرساند دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دوره عالی MPH  پودمانی را به صورت آزاد (شهریه پرداز) برگزار می نماید.

نحوه ثبت نام

متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به صورت کتبی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ به شماره  ۸۸۶۲۲۷۰۷ فکس و یا به آدرسmph.iumsgmail.com   ایمیل نمایند.

لازم به ذکر است حتما شماره تماس ومقطع تحصیلی قبلی در درخواست ذکر شود.

شرايط ثبت نام

1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای

2- شرکت در آزمون ورودی

مراجع برای آزمون کتبی

: کتاب روشهای آماری و شاخص های بهداشتی تالیف آقای دکتر کاظم محمد – کتاب جامع بهداشت عمومی جلد ۱ و۲و۳ به جز فصول۱۴ ,۱۳ ,۱۰ ,۷ ,۶, ۲( تالیف دکتر حسین حاتمی وهمکاران ، انتشارات ارجمند قابل دسترسی در سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس  soh.iums.ac.ir  (معاونت پژوهشی-کتابخانه) – سوالات زبان در حد زبان عمومی.