دوره لاپاروسکوپی پیشرفته ویژه زنان و زایمان ( هیسترکتومی ) :
 

شنبه

95/12/7

یکشنبه

95/12/8

دوشنبه

95/12/9