نوشته های irmise

جراحی اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی

irmise

advanced divider

نام فیلم آموزشی: جراحی اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی

توضیحات: جراحی اسلیو معده ، عملی که در آن حدود هفتاد و پنج تا هشتاد درصد حجم معده برش داده و از بدن خارج می شود.
اسلیو امروزه علاوه بر یک جراحی استاندارد در چاقی مفرط، به عنوان یک روش جراحی متابولیک نیز مورد قبول قرار گرفته است، هر چند که باید در بیماران مناسب برای اسلیو انتخاب شود.

جراحی آشالازی به روش لاپاراسکوپی

irmise

advanced divider

نام فیلم آموزشی: جراحی آشالازی به روش لاپاراسکوپی

توضیحات: این روش ، نماینگر قطعی ترین راه درمان بیماری آشالازی است که در آن با کمترین درد و در کمترین زمان و با کمترین برش ، انجام میشود. ای بیماری جزء اختلالات حرکتی نادر در بخشی از مری قبل از ورود به معده می باشد که در آن اسفنگتر مری منبسط یا جمع شده و راه ورود به معده را مختل می کند.

جراحی برداشت توموربدخیم  روده بزرگ به روش لاپاراسکوپی 

irmise

advanced divider

نام فیلم آموزشی:جراحی برداشت توموربدخیم روده بزرگ به روش لاپاراسکوپی

توضیحات: با توجه به بزرگنمایی زیاد در استفاده از روش لاپاراسکوپیک، امکان برداشت کامل تومور های بدخیم روده بزرگ، بهمراه برداشت کامل غدد لنفاوی منطقه ای، جهت مرحله بندی کامل سرطان و درمان کامل وجود دارد. با بکاگیری لاپاراسکوپی ، علاوه بر برش های کوچک ، درد بسیار کمتر پس از عمل جراحی، امکان برگشت سریعتر به فعالیت های عادی و کار و همچنین امکان شروع سریعتر درمان های اضافی مانند شیمی درمانی و پرتودرمانی وجود دارد.

جراحی اسلیوژورنال

irmise

advanced divider

نام فیلم آموزشی: جراحی اسلیوژورنال

توضیحات: یک روش نسبتا جدید که ترکیبی از اسلیو و بای پس را به طور همزمان دارد. عمل ترکیبی که هم خاصیت محدودکنندگی و هم خاصیت سوءجذبی دارد و غذای دریافتی بر خلاف اسلیو وبای پس از دو مسیر قابل جذب است.

جراحی بای پس کلاسیک

irmise

advanced divider

نام فیلم آموزشی:جراحی بای پس کلاسیک

توضیحات: در جراحی بای پس کلاسیک پاوچ کوتاهی از معده به حجم ۳۰ سی سی به بخشی از روده آناستوموز می شود و خود روده به بخش دیگری از روده که ترشحات معده که از مسیر خارج شده و صفرا را حمل میکند, پیوند می شود. این عمل ترکیبی از عمل محدود کننده حجم معده و سوء جذب است که به عنوان استاندارد طلایی شناخته شده است.