آدرس

تهران، خیابان ستار خان، خیابان نیایش خیابان شهید منصوری، ضلع جنوبی بیمارستان حضرت رسول (ص)، مرکز آموزش جراحی های درون بین (لاپاروسکوپی)

تلفن:

+۹۸-۲۱-۶۶۵۰-۷۰۵۵

+۹۸-۲۱-۶۶۵۳-۵۴۴۷

فکس:

+۹۸-۲۱-۶۶۵۰-۱۱۱۳

تماس با ما

۷ + ۱ = ?

@قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین - طراحي توسط H.L.O