آدرس

تهران، خیابان ستار خان، خیابان نیایش خیابان شهید منصوری، ضلع جنوبی بیمارستان حضرت رسول (ص)، مركز آموزش جراحی های درون بین (لاپاروسكوپی)

کد پستی:

1445613113

تلفن:

+98-21-6650-7055

+98-21-6653-5447

فكس:

+98-21-6650-1113

تماس با ما

0 + 3 = ?