قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

آمفی تئاتر

Animal lab

اتاق عمل یکپارچه جراحی درون بین

سیستم اتاق عمل یک پارچه جراحی درون بین، با قابلیت انتقال تصویر اتاق عمل جراحی به شبکه جهانی وب و کنترل کلیه پارامترهای جراحی از طریق سیستم مرکزی به صورت   Voice control and Fingertouch

Inanimate Lab

اتاق بیهوشی

سالن پذیرایی

کلینیک چاقی

سالن کنفرانس

واحد پژوهش

نمازخانه