قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

جراحی آشالازی به روش لاپاراسکوپی

advanced divider

نام فیلم آموزشی: جراحی آشالازی به روش لاپاراسکوپی

توضیحات: این روش ، نماینگر قطعی ترین راه درمان بیماری آشالازی است که در آن با کمترین درد و در کمترین زمان و با کمترین برش ، انجام میشود. ای بیماری جزء اختلالات حرکتی نادر در بخشی از مری قبل از ورود به معده می باشد که در آن اسفنگتر مری منبسط یا جمع شده و راه ورود به معده را مختل می کند.