قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

جراحی اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی

advanced divider

نام فیلم آموزشی: جراحی اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی

توضیحات: جراحی اسلیو معده ، عملی که در آن حدود هفتاد و پنج تا هشتاد درصد حجم معده برش داده و از بدن خارج می شود.
اسلیو امروزه علاوه بر یک جراحی استاندارد در چاقی مفرط، به عنوان یک روش جراحی متابولیک نیز مورد قبول قرار گرفته است، هر چند که باید در بیماران مناسب برای اسلیو انتخاب شود.