قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

جراحی برداشت توموربدخیم  روده بزرگ به روش لاپاراسکوپی 

advanced divider

نام فیلم آموزشی:جراحی برداشت توموربدخیم روده بزرگ به روش لاپاراسکوپی

توضیحات: با توجه به بزرگنمایی زیاد در استفاده از روش لاپاراسکوپیک، امکان برداشت کامل تومور های بدخیم روده بزرگ، بهمراه برداشت کامل غدد لنفاوی منطقه ای، جهت مرحله بندی کامل سرطان و درمان کامل وجود دارد. با بکاگیری لاپاراسکوپی ، علاوه بر برش های کوچک ، درد بسیار کمتر پس از عمل جراحی، امکان برگشت سریعتر به فعالیت های عادی و کار و همچنین امکان شروع سریعتر درمان های اضافی مانند شیمی درمانی و پرتودرمانی وجود دارد.