این مركز از ابتدای سال 1385 برای اولین بار در سطح منطقه اقدام به برگزاری دوره های مراقبت پیشرفته از بیمار ترومایی (ATLS) نموده و با بهره گیری از اساتید مجرب و امكاناتی از قبیل مولاژ، كار بر روی بافت زنده و وسائل كمك آموزشی دیگر، در فضایی مناسب جهت آموزش و پذیرایی از فرگیران گرامی، گامی بلند در آگاهی دادن به كلیه پزشكان عمومی و پرستاران و امدادگران در مواجهه با حوادث غیرمترقبه برداشته و امید است با گسترش این آموزش در سطح كلیه سازمانهای مرتبط با Disaster توانایی لازم جهت كمك رسانی به همنوعان فراهم آید. مباحث ارائه شده در این دوره ها و نحوه برگزاری این دوره ها به شرح زیر می باشد :

مباحث درسی

جلسات تئوری : 22 ساعت

 1. كلیات تروما ( ضرورت ،اهداف،سرفصل ها،پیشگیری و كنترل )
 2. ارزیابی اولیه ( ABCDE)
 3. تریاژ
 4. مدیریت راه هوایی Airway
 5. شوك
 6. ارزیابی ثانویه
 7. ترومای سر و ستون فقرات
 8. ترومای عروق
 9. ترومای چشم
 10. ترومای قفسه سینه
 11. ترومای شكم
 12. ترومای اندام ها(در رفتگی،شكستگی،Strain،Sprain)
 13. Wound Management (كنترل خونریزی، پانسمان، بانداژ، آشنایی با وسایل سوچور، آشنایی با انواع نخ و سوزن،سوچور)
 14. Pain Management
 15. موارد خاص : سوختگی ، مسمومیت مونواكسید كربن
 16. موارد خاص : غرق شدگی ، یخ زدگی ، Crush Syn، مسمومیت
 17. موارد خاص : تروما در اطفال ، زنان باردار ،سالمندان
 18. حوادث شیمیایی- هسته ای
 19. مدیریت اصول- مدیریت منابع(انسانی ، تجهیزات ، مالی ،….) تعریف و مشخصات تیمها –شرح وظایف-documentation گزارش نویسی و مستند سازی- ارتقاء كیفیت- آشنایی با مدیریت حوادث غیر مترقبه
 20. مسائل روانی تروما(خشونت،مدیریت بحران، مدیریت خشونت، PTSD،Debriefing)
 21. انتقال مصدوم

جلسات عملی : 18 ساعت

 1. تریاژ–> مولاژ-انسان
 2. آنتوباسیون (بچه و بالغ)–> مولاژ-انسان
 3. Airway و ماسك گرفتن–> مولاژ-انسان
 4. In line traction-Fixation گردن–> انسان
 5. كریكوتیرئیدوتومی–>حیوان
 6. توراكوسنتز–> حیوان
 7. گذاشتنChest tube–> حیوان-مولاژ
 8. پریكاردیوسنتز–> حیوان
 9. كانولاسیون وریدفمورال از پوست–>حیوان
 10. اینتراسئوس برای بچه–>حیوان-مولاژ
 11. كات داون–> حیوان
 12. IV line–>مولاژ-انسان
 13. مدیریت زخم (كنترل خونریزی-سوچور)–> حیوان
 14. Reduction و لمس نبض، آتل بندی و بانداژ–>انسان
 15. انتقال مصدوم–> انسان
 16. Fix ستون فقرات–> انسان

اساتید دوره

ردیف نام و نام خانوادگی مباحث تدریس
1 دكتر سید مهدی جلالی ارزیابی اولیه- شوك- ارزیابی ثانویه- ترومای گردن- ترومای شكم- Wound & Pain Management
2 دكتر فهیمی Thorax- شوك- سر و ستون فقرات
3 دكتر فریدون عصارپور معرفی كلیات تروما
4 دكتر عبدالرضا پازوكی ارزیابی اولیه- آنتوباسیون- (كارگاه عملی)
5 دكتر محمد قدیری مسائل روانی تروما
6 دكتر محمد وزیری ترومای قفسه سینه- ( كارگاه عملی)
7 دكتر حمید كریمی سوختگی- شیمیایی
8 دكترمرتضی‌خوانین زاده مدیریت زخم
9 دكتر مانی مفیدی شكم ولگن- Ext Genitalia
10 دكتر اوصیاء-آقای دانشور ترومای اندام(تئوری و عملی)
11 دكتر محسن عباسی-آقای بنا درخشان Air Way Management (تئوری و عملی) – آنتوباسیون (بچه و بالغ)- Air Way in Line Traction- ماسك گرفتن- Fix گردن
12 دكترمحمودرضاخلعتبری سر و ستون فقرات
13 دكتر مصطفی سنجری چشم
14 دكتر امیر نجاتی یخ زدگی- Crush Syn
15 دكتر مهشید فر انتقال مصدوم
16 دكترسیدحسین اردهالی انتقال مصدوم
17 دكتر داود فارسی شوك- ارزیابی ثانویه
18 دكتر حامد بصیرغفوری شوك- ارزیابی ثانویه
19 دكتر سیدمحمد حسینی اطفال،باردار،سالمند- غرق شدگی و مسمومیت
20 دكتر حمیدرضا اسكاش دكتر حمیدرضا اسكاش
21 دكتر زهرا تقی‌پور انوری Pain
22 دكتر فرناد ایمانی Pain
23 دكترعلیرضا كلانتر معتمدی ترومای عروق
24 دكتر ابراهیمی Animal lab
25 دكتر نادر توكلی غرق شدگی- یخ زدگی- Crush Syn
26 دكتر احمد رضا جلالی تشخیص و درمان مصدومان هسته ای
27 دكتر مهدی مقتدایی ترومای اندام
28 دكتر حسین سعیدی كلیه مباحث
29 دكتر شهاب عبدالهی تریاژ (تئوری و عملی)
30 دكتر راوری ترومای عروق
31 دكتر احمدخانی مسائل روانی تروما