قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

کنفرانس های علمی یک روزه آموزشی غیر حضوری (وبینار) در سامانه آموزش مداوم کشور، در شرایط اپیدمی ویروس CONID19
موضوع سخنران  مدرک تحصیلی سخنران تاریخ اجرا
اهمیت اپی ژنتیک بر روی چاقی و جراحی های چاقی دکتر فهیمه سهیلی پور فوق تخصص غدد اطفال ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
گیاهان دارویی موثر در درمان یبوست از دیدگاه طب ایرانی در بیماران کاندید عمل جراحی چاقی قبل و بعد از عمل جراحی دکتر مجید سلطانپور متخصص طب ایرانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تغذیه درمانی پزشکی(MNT) بعد از جراحی های چاقی دکتر نگار زمانی نور دکترای علوم تغذیه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تطابق بیولوژیک به دنبال کاهش وزن و مکانیسم های برگشت وزن پس از جراحی هتی چاقی دکتر میترا نوربخش دکترای بیوشیمی بالینی ۱۳۹۹/۰۴/۳۰