قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

کنفرانس یک روزه آموزش غیر حضوری(وبینار) در سامانه آموزش مداوم کشور در شرایط اپیدمی ویروس COVID19
موضوع سخنران  مدرک تحصیلی سخنران تاریخ اجرا
جراحی های اسلیو پلاس دکتر عبدالرضا پازوکی فلوشیپ جراحی های درون بین ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
دکتر  محمد کرمان ساروی فلوشیپ جراحی های درون بین
تاثیر جراحی های چاقی در بهبود کبد چرب دکتر امیرپاشا طبائیان فوق تخصص گوارش ۱۳۹۹/۰۳/۲۶