قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

وبینارهای برگزار شده

advanced divider

وبینارهای برگزار شده همراه با امتیاز بازآموزی جلسات یکشنبه جراحان:

* تکنیک صحیح اسلیو گاسترکتومی به روش لاپاروسکوپیک و روش های جلوگیری از عوارض عمل جراحی اسلیو
* بررسی جراحی بیلیوپانکراتیک و دایورژن و دئودنال سوئیچ
* بررسی جراحی مینی بای پس معده به روش لاپاروسکوپیک
* بررسی جراحی مینی بای پس معده به روش لاپاروسکوپیک، نتایج و عوارض و تکنیک جراحی Reversal
* انسداد گوارشی GI پس از جراحی باریتریک
* خونریزی پس از جراحی باریتریک
* عوارض جراحی باندینگ معده
* عوارض ناشی از سوء تغذیه در بیماران جراحی شده
* اندیکاسیون ها و اقدامات قبل از عمل جراحی اصلاحی در جراحی های چاقی
* آشنایی با تکنیک های اعمال جراحی اصلاحی در جراحی های چاقی

وبینارهای برگزار شده همراه با امتیاز بازآموزی جلسات دوشنبه جراحان:

* معرفی جراحی های اسلیوپلاس
* اهمیت اپی ژنتیک بر روی چاقی و جراحی باریتریک
* تاثیر جراحی چاقی در بهبود کبد چرب
* گیاهان دارویی موثر بر درمان یبوست از دیدگاه طب ایرانی و بیماران کاندید عمل جراحی چاقی قبل و بعد عمل
* تغذیه درمانی پزشکی بعد از جراحی باریتریک
* تطابق بیولوژیک به دنبال کاهش وزن و مکانیسم های برگشت وزن پس از جراحی چاقی
* جراحی های چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن