قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

کنفرانس های علمی یک روزه آموزشی غیر حضوری (وبینار) در سامانه آموزش مداوم کشور، در شرایط اپیدمی ویروس CONID19
موضوع سخنران  مدرک تحصیلی سخنران تاریخ اجرا
جراحی چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن دکتر عبدالرضا پازوکی متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

پایان وبینار

دکتر  محمد کرمان ساروی متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS
دکتر غلامرضا فارسانی متخصص تغذیه
دکتر راضیه خالوئی فرد متخصص تغذیه
تکنیک صحیح اسلیوگاسترکتومی به روش لاپاراسکوپیک و روش های جلوگیری از عوارض عمل جراحی اسلیو دکتر عبدالرضا پازوکی متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

پایان وبینار