کنفرانس های علمی یک روزه آموزشی غیر حضوری (وبینار) در سامانه آموزش مداوم کشور، در شرایط اپیدمی ویروس CONID19

موضوع سخنران مدرک تحصیلی تاریخ برگزاری 
جراحی چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و یعد آن 1) دکتر عبدالرضا پازوکی

2) دکتر محمد کرمان ساروی

3) دکتر غلامرضا فارسانی

4) دکتر راضیه خالوئی فرد

1) متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS

2)متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS

3) متخصص تغذیه

4) متخصص تغذیه

1399/08/15

پایان وبینار

تکنیک صحیح اسلیوگاسترکتومی به روش لاپاراسکوپیک و روش های جلوگیری از عوارض عمل جراحی اسلیو دکتر عبدالرضا پازوکی متخصص جراحی عمومی فلوشیپ MIS 1399/08/18

پایان وبینار