کنفرانس های علمی یک روزه آموزشی غیر حضوری (وبینار) در سامانه آموزش مداوم کشور، در شرایط اپیدمی ویروس CONID19
موضوع سخنران  مدرک تحصیلی سخنران تاریخ اجرا
جراحی چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن دکتر عبدالرضا پازوکی متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

پایان وبینار

دکتر  محمد کرمان ساروی متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS
دکتر غلامرضا فارسانی متخصص تغذیه
دکتر راضیه خالوئی فرد متخصص تغذیه
تکنیک صحیح اسلیوگاسترکتومی به روش لاپاراسکوپیک و روش های جلوگیری از عوارض عمل جراحی اسلیو دکتر عبدالرضا پازوکی متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ MIS ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

پایان وبینار