قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

کاربر محترم برای اینکه بتوانید جزئیات برنامه را مشاهده نمایید :

  • از مرورگر Internet Explorer نسخه 8 به بالا استفاده نمایید .
  • در صورتی که از مرورگر Internet Explorer نسخه 9 استفاده می کنید ، لازم است آیکن Compatibility View فعال باشد.
  • از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید .
  • از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید .

کاربر محترم در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی لازم است با مرکز برگزار کننده آن برنامه تماس حاصل فرمایید .

کاربر محترم برای ثبت امتیاز گواهی های کسب شده مراحل ذیل را انجام دهید :

  • به کارنامه باز آموزی خود مراجعه کنید .
  • با توجه به نوع گواهی “فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، خارج از کشور ، سوابق خارج از سامانه ما قبل سال ۹۱” از طریق لینک مربوطه اقدام به ثبت سوابق خود نمایید .
  • جهت پیگیری و تأیید امتیاز سوابق ثبت شده لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید .