برگزاری شانزدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌ها و تکنیک‌های کم‌تهاجمی (MISTIC)