قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

جراحی بای پس کلاسیک

نام فیلم آموزشی:جراحی بای پس کلاسیک توضیحات: در جراحی بای پس کلاسیک پاوچ کوتاهی از معده به حجم ۳۰ سی سی به بخشی از روده آناستوموز می شود و خود روده به بخش دیگری از روده که ترشحات معده که از مسیر خارج شده و صفرا را حمل میکند, پیوند می شود. این عمل ترکیبی […]