قطب علمی جراحی های درون بین کشور(IRMISE)

ثبت نام دوره عالی MPH به صورت آزاد

به استحضار میرساند دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دوره عالی MPH  پودمانی را به صورت آزاد (شهریه پرداز) برگزار می نماید. نحوه ثبت نام متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به صورت کتبی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ به شماره  ۸۸۶۲۲۷۰۷ فکس و یا به آدرس  mph.iums@gmail.com ایمیل نمایند. لازم به ذکر است حتما شماره تماس […]