تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی پرستاران و کارشناسان اتاق عمل سال 1401

تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی جراحان و دستیاران جراحی سال 1401

برگزاری شانزدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌ها و تکنیک‌های کم‌تهاجمی (MISTIC)